KİTAPLAR DERS PLANLARI AKADEMİK ÇALIŞMA BİLİMSEL TOPLANTI BİLİMSEL MAKALELER YABANCI DİLDE MAKALELER DİĞER MAKALELER

PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN'IN DERS PLANLARIİlgilenen öğretmen ve öğrencileri için yöntemler ve din öğretiminden örnekleri şu linklerden indirilebilir:


Öğrencilerimin hazırladıkları ödevler aşağıdaki linklerden indirilebilir:

Öğretim Yöntemleri ve Din Öğretiminden Örnek Ders Planları


http://yadi.sk/d/eHzeqY_DJKHEr

http://yadi.sk/d/Ctk-rSH5JKHE4


Ahlak ve Değerler Eğitimi


https://yadi.sk/d/Gc80bIU2WPhpr2004/6. “Din Öğretimi Ders Plânı Örnekleri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders Plânları CD’si”, DEM Yayınları, İstanbul 2004.    YENİ


DİN ÖĞRETİMİ DERS PLÂNI ÖRNEKLERİ

İNDİR

DANIŞMAN:  Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN


Bu CD’de şunlar bulunmaktadır:

DERS PLÂNI ÖRNEĞİ

--------------------------------------------------------------------------------

1. İlköğretim DKAB 4-8.sınıfların tüm konuların ders plânları AKADEMİK ÇALIŞMA

2. İlköğretim DKAB 4-8.sınıflardan seçme bazı konuların ders plânları

3. İlköğretim DKAB 4-8.sınıfların yıllık plânları

4. İlköğretim DKAB 4-8.sınıflardan bazı konuların çoklu zekaya göre ders plânları

5. Lise DKAB seçme bazı konuların ders plânları

6. İHL Meslek Dersleri Arapça vd. seçme ders plânları

7. Kur’an Kursu Dersleri seçme bazı konuların ders plânları


Değerli Öğretmen ve Öğrenci  Arkadaşlarım,


Elinizdeki bu ders planları bir derlemedir. Ancak sıradan bir toplama planlardan da oluşmamaktadır.


Bu çalışmada, şunlar vardır:


1.İlköğretim ve lise Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersindeki konularla ilgili ders planları

2. İmam Hatip Liseleri Arapça ve diğer meslek derslerine ait ders planları.

4. Kur'an kursları öğretim programındaki konulara ait ders planları.


Bu planlara Sivas CÜ İlâhiyat Fakültesi ve EÜ İlâhiyat Fakültesinden birçok öğrenci emek vermiştir. İlköğretimdeki konuların planları Sivaslı öğrenciler tarafından tez olarak hazırlanmıştır. Ancak bu planlar, sıradan bir mezuniyet tezinden çok farklıdır. Bu tezler bir ekip çalışmasının ürünüdür. Ekip, 1999 tarihli ilköğretim DKAB öğretim programındaki her bir sınıfın planını hazırlamakla görevli,  (4.sınıf) Sevilay ÇOBAN; (5.sınıf) Figen KUNDUZ; (6. sınıf) Zeynep ASLAN; (7.sınıf) Rabiye SOLMAZ; (8. sınıf) Zehra ORHAN'dan oluşmuştur. Bu ekip tarafından önce ders planı konusunda, danışman olarak benim başkanlığında ön çalışma yapılmış, daha sonra da ders konularının yıllık takvime göre paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Bu paylaşımdaki sırayla, ders planları hazırlandıktan sonra ekibin önünde okunmuş, tartışılmış ve belirlenen eksikler tamamlandıktan sonra son şekli verilmiştir. Tarafımdan son kontroller de yapılmıştır.

Çoklu zeka uygulamalarına göre ve bazı konulara ait planlar, EÜ İlâhiyat Fakültesi 2003-2004 öğretim yılı 3.sınıf öğrencileri tarafından, benim okuttuğum Özel Öğretim Yöntemleri dersinde ödev olarak hazırlanmıştır. Planların tamamı önce tarafımdan okunmuş ve üzerinde düzeltmeler yapıldıktan sonra öğrencilere iade edilmiştir. Öğrenciler tarafından düzeltmeler girildikten sonra, son hâli CÜ İF yüksek lisans öğrencisi Tuğba GÜLER tarafından ve benim tarafımdan tekrar kontrol edilmiştir. Bütün bu düzeltmeleri bilgisayara CÜ İF yüksek lisans öğrencimiz Mehmet Akif ATEŞALP girmiştir.

Bu ders planları Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları arasında basılmıştır. Ancak, 2005 ve 2007 yıllarında DKAB öğretim programları değiştiği için planların sınıflara göre dağılımı da değişmiştir. Bu nedenle bu planların kullanılabilmesi için bunlarla ilgili son çalışma 2009 yılında Muhammed İkbal ve Tuğba BOZKAYA tarafından yapılmıştır.

Tüm bunlar, din öğretiminin kalitesini artırmak, öğretmenlerimize katkıda bulunmak üzere yapılmış fedakârca çalışmalardır. Çünkü bunlar, öğrenciler tarafından yayımlanmak üzere, hizmet amaçlı yapılmıştır. Bu nedenle, yukarıda adı geçen veya planların üzerinde adı yazan tüm öğrencilerime sonsuz teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bu öğrencilerime tüm hayatlarında ve öğretmenlik çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun.

Eğitim açısından plan yapmak gereklidir. Öğretimin planlanması, öğretmenin görevlerinden biridir. Öğretmen sınıfa hazırlıksız girdiği zaman verimli bir ders yapamaz. İyi bir öğretmen derste neyi, ne kadar, nasıl öğreteceğini daha önceden bilendir. Öğretimde plan, öğretim etkinliklerinin düzenli bir şekilde nasıl yapılacağının önceden tasarlanması demektir. Plan, belirlenmiş eğitim amaçlarına ulaşmak için öğretim etkinliklerinden hangilerinin seçileceğini, bunların öğrenciye niçin ve nasıl öğretileceğini, ne gibi yardımcı araç gereç kullanılacağını ve elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğini önceden kağıt üzerinde tespit etmektir.

MEB öğretmenlerimizden yıllık, ünite ve günlük ders planları yapmalarını istemektedir. Yıllık ders planı, dersin amaçlarını, konularını, kullanılacak yöntemleri süreleri ile birlikte belirleyen bir taslak demektir. Aynı şeylerin ünite için yapılması ünite planını, bir veya iki ders saati için ayrıntılı olarak yapılması da günlük ders planını oluşturur.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu olarak okutulmaktadır. Öğretim planlarının önemi ile ilgili söylenenler DKAB dersi için de geçerlidir. Ancak bu konuda yeterli çalışma olduğu söylenemez. Öğretmenlerimiz ne kadar iyi niyetli ve gayretli olurlarsa olsunlar bu konuda rehberliğe ihtiyaçları vardır. Günlük ders planlarının öğretmenlerin kendilerinin bulunduğu şartlara göre kendileri tarafından yapılması esastır. Ancak genel çerçeve içinde örnek ders planlarının olması öğretmenlerimize yol gösterici olacaktır.

Bu çalışmada temel amaç, öğretmenlerin ders planı hazırlama konusundaki bilgi eksikliğini gidermek, onlara plan konusunda rehberlik yapacak ders planı örnekleri sunmaktır. Böylece dersin işlenişine ve öğretimin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunulmuş olunacaktır.

Elbette yapılan her işte olduğu gibi bu çalışmada da bazı hatalar bulunabilir. Bu öğrenci hatalarının hoş görülmesi ve tarafıma bildirilmesi beni memnun edecektir.

                                                                         Tüm öğretmenlerimize faydalı olması dileklerimle.


Sivas, Nisan 2009

Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN2001/5. “Örnek Ders İşlenişi”, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretim Programları ve Bir Uygulama Örneği


(Ankara Modeli), MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İstanbul 2001, ss.77-82.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretim Programları ve Bir Uygulama Örneği (Ankara Modeli) MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İstanbul 2001

DERS PLÂNI ÖRNEĞİ

Dersin Adı

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Sınıf

İlköğretim 7

Ünite

Din Güzel Ahlâktır

Konu

Savurganlıktan Kaçınırım

Süre

2 ders saati

Yöntem

Takrir, buldurma ve örnek olay inceleme yöntemleri, çember tartışma ve soru-cevap teknikleri

Araç-gereç

Yazı tahtası, tepegöz, resim, örnek olay metni.

ÖZEL AMAÇ


Savurganlığın kaçınılması gereken bir davranış olduğunun farkında olur.


Davranışlar:


1.Savurganlığın anlamını söyleme/yazma

2.Savurganlıkla ilgili örnekler verme

3.Savurganlığın kişiye zararlarını söyleme/yazma

4.Savurganlığın topluma zararlarını söyleme/yazma

5.Tutumluluk, cömertlik ve cimrilik kavramlarının anlamlarını ve aralarındaki farkları söyleme/yazma

6.Savurganlıkla ilgili bir ayet ve bir hadis meali söyleme/yazma.

7.Savurganlığın neden kötü bir davranış olduğunu söyleme/yazma.


1998/7. “Ders Plânı Örneği; Namaz” ve Ders Plânı Örneği; İbadet”, İlköğretim Öğretmen Elkitabı, Ders Plânı

1998/7. “Ders Plânı Örneği; Namaz” ve Ders Plânı Örneği; İbadet”, İlköğretim Öğretmen Elkitabı, Ders Plânı Örnekleri, Editör; Hasan Coşkun, Hacettepe-Taş, Ankara 1998, ss.57-60.