ANA SAYFA AKADEMİK ÇALIŞMALAR BİLİMSEL TOPLANTILAR BİLİMSEL MAKALELER YABANCI DİLDE MAKALELER ÖĞRENCİLERİME SİZDEN GELENLER

PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN'IN AKADEMİK ÇALIŞMALARI

 A. OKUTTUĞU DERSLER


1. LİSANS DÜZEYİNDE


Din Eğitimi

Eğitim Bilimine Giriş

Genel Öğretim Yöntemleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Özel Öğretim Yöntemleri

Ahlak ve Değerler Eğitimi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Öğretim Tekolojileri ve Materyal Geliştirme

Eğitimde Program Geliştirme

İslâm Eğitim Tarihi

Din Öğretiminin Özel Yöntemleri

Pratik Dinî Hizmetler

Medya ve İletişim

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Dinlerde Ahlak

Öğretmenlik Uygulaması

Topluma Hizmet Uygulamaları

Dini Hitabet

Yaygın Din Öğretimi

Dinlerde Ahlak

Sosyal Değişim ve Din Öğretimi

Modern Dünyada İslam

Dini Danışmanlık ve Rehberlik2.YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE


Din Eğitiminde Program Geliştirme

Din ve Ahlak Öğretiminde Yöntemler

Din ve Ahlak Eğitimine Giriş

İslam Eğitim Tarihi

Din Eğitimi Biliminin Temel Kavramları

Örgün ve Yaygın Din Eğitiminin Sorunları

Ailede ve Okulda Ahlak Eğitimi

Okul Öncesi Din EğitimiB. KOMİSYON ÜYELİĞİ


Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri meslek ders programlarını hazırlama komisyonu üyeliği (1998-1999)

Milli Eğitim Bakanlığı orta dereceli okullar Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders programlarını hazırlama komisyonu üyeliği (1999-2003).

Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını geliştirme komisyonu üyeliği (2004-2005)C. Yönettiği Tezler : YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


                                                                                                                                                                                       Hayri Güzel

                                                                                                                                                                                       Safiye Nuran Han

İlâhiyat Fakültelerinde Öğretmen Öğrenci İlişkileri                                                                                                          Ekrem YURT

Din Eğitiminde Dramatizasyon Örnekleri                                                                                                                         Tuğba GÜLER

Sosyoekonomik Düzeyi Yüksek Kadınların Dini Bilgileri ve Kaynakları (Üsküdar İlçesi Örneği)                                         Nurdan MASAT SUBAŞI

İş Adamlarının Ahlakî Değerleri Üzerine Bir İnceleme                                                                                                      Coşkun ŞİŞLİ

Aşağılık Duygusu ve Din Eğitimi                                                                                                                                       Hacer TEK

Çocuğa Gençlik ve Arkadaşlık Duygusunun Verilmesi                                                                                                      Gökçe ÇELİK

Kangal'ın Sosyo Kültürel ve Dinî Yapısı Üzerine Bir İnceleme                                                                                           Ergin DOYMUŞ

İbni Haldun'un Din Eğitimiyle İlgili Görüşleri                                                                                                                     Adem GÜN

Yıldızeli'nin Sosyo Kültürel ve Dinî Yapısı                                                                                                                          Mualla İPEK

Çocuklarda Dinî Alışkanlıkların Kazandırılması                                                                                                                  Şule KURT

Çocuklarda Dinî Tutumların Gelişmesi                                                                                                                              Özlem PEHLİVAN

Dini Danışmanlıkta Telkin ve Öğretmeye Yönelik Teknikler-                                                                                             Şule Koçbay

                                                                                                                                                                                       Abdurrahman Korucu

Toplumsal Değişmelere Paralel Olarak İlahiyat Mezunları ve Din Görevlilerinin

 Dini Düşünce ve Yaşayışlarındaki Değişmeler  Üzerine Bir Araştırma  -                                                                           Şenay TAŞÇI

Fahrettin Razi'nin Tefsirinde Eğitimle İlgili Görüşleri-                                                                                                        A. Hatun (MAKAS) YILMAZD. JÜRİ ÜYELİĞİ


2008/4. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, AÜ İF’de 08.01.2008 tarihinde, “İrfan Başkurt, Şakir Gözütok ve Talip Atalay’ın” doçentlik sözlü sınavı jüri üyeliği. F DERGİ HAKEMLİĞİ