OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNTEMLER-ETKİNLİKLER-KAYNAKLAR

                       

Son yıllarda hızla yok olmaya doğru giden değerlerimizi korumak, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Millî Eğitim Bakanlığı yeni geliştirdiği öğretim programlarına doğrudan değerlerimizle ilgili konuları yerleştirmiştir.

Derslerin yanında Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını istemektedir. Okulda değer eğitimi çalışması tüm okul personelinin görevidir. Bakanlığın değer eğitimi çalışmaları istemesi üzerine okulda, başta yönetici ve PDR'ciler olmak üzere tüm öğretmenler bir arayışa geçtiler ve birçok başarılı çalışmalar yaptılar. Ancak "Değer eğitimiyle ilgili ne yapabiliriz?" arayışı ve kaynak ihtiyacı devam etti.

Bu kitap, eğitimcilerimizin değer eğitimi çalışmalarına yardımcı olmak üzere derlenmiş bir çalışmadır. Burada tavsiye edilen etkinlik ve yöntemler çeşitli kaynaklarda bulunabilir biz bunları bir araya getirdik ve eğitimcilerimizin hizmetine sunmak istedik. Bu açıdan bu eserin bir anlamda el kitabı olma özelliği vardır.  


İÇİNDEKİLER


BÖLÜM 1:


DEĞERLER VE EĞİTİMİ .

1. DEĞER NEDİR?.

2. DEĞER KAVRAMININ ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVİ

3. DEĞERLERİN MUTLAKLIĞI VE DEĞİŞEBİLİRLİĞİ.

4. DEĞERLERİN SINIFLANDIRILMASI .

5. DEĞERLERİ ÖĞRENME ÖĞRETME .

6. DEĞERLER EĞİTİMİNİN AMACI VE ÖNEMİ

7. DEĞER EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİĞİ: DEĞERLER ÖRNEK VE

MODELLLERDEN GÖZLEMLEYEREK VE YAŞANARAK ÖĞRENİLİR.

7.1. Gözlem Yoluyla Öğrenmede Ailenin Rolü .

7.2. Gözleme Dayalı Değer Öğretiminde Eğitimcilere, Annelere ve Babalara Öneriler

8. DEĞERLER EĞİTİMİ VE AİLE.

9. DEĞERLERİN ÖĞRETİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR .

9.1. Değerlerin Öğretilmesinde Açıklama

9.2. Ahlakî Davranışların Kazandırılmasında Sevgi ve Şefkat

9.3. Çocuğa Sorumluluk Duygusunun Kazandırılması..

9.4. Erdemlerin Alışkanlık Hâline Getirilmesi..

9.5. Eğilimleri ve Duyguları Yönlendirme Yolları.

9.5.1. Fırsat Oluşturmak.

9.5.2. Somut Örnekler Göstermek.

9.5.3. Akıl ve İradeyi Güçlendirmek ..

9.5.4. Kendine ve Başkasına Duyulan Saygıyı Artırmak.

9.5.5. Farklı Eğilimleri Birbirine Karşı Kullanmak.

10.DEĞER EĞİTİMİNDE BAZI İNCE NOKTALAR.

10.1. İdealler Gerçek Hayatı Unutturmamalıdır.

10.2. Toplumsal Duygularda Dengeli Olunmalıdır

10.3. Kendini ve Başkasını Sevmekten Vatan Sevgisine .

10.4. Yüksek ve İnce Duygulara Yönlendirme.

11. OKULDA DEĞERLER VE AHLAK EĞİTİMİ.

12. OKULLARDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ .

13. DEĞERLER EĞİTİMİ VE EĞİTİM PROGRAMLARI .

14. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS PROGRAMLARINDA DEĞER EĞİTİMİ.

BÖLÜM 2:


DEĞERLER EĞİTİMİNDE YAKLAŞIM VE YÖNTEMLER.

1. DEĞERLERİN EĞİTİMİ KONUSUNDA İKİ TEMEL YAKLAŞIM VE FELSEFİ TEMELLERİ.

2. DEĞERLER ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI

2.1. Değerlerin Doğrudan Öğretimi: Değerleri Telkin Etmek /Aşılamak

2.2. Bilişsel Ahlaki Gelişim / Ahlaki İkilem Tartışmaları Yaklaşımı.... 69

2.3. Değer Çözümlemesi (Analizi) Yaklaşımı .

2.4. Değerleri Belirginleştirme/Açıklama Yaklaşımı..

2.5. Eylem / Davranış (Yaparak Yaşayarak) Öğrenme Yaklaşımı.

2.6. Değer Eğitiminde Gözlem Yoluyla Öğrenme.

3. DEĞERLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER .

3.1. Araştırma, İnceleme (Soruşturma) Yoluyla Öğretme Yaklaşımı.

3.2. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Öğretme Yöntemleri .

3.2.1. Örnek Ders Planı .

3.2.2. İşbirliğine Dayalı Öğretim Teknikleri..

3.3. Bireysel Çalışma Yöntemi..

3.4. Tartışma Yöntemi.

3.5. Gezi Gözlem Yöntemi .

3.6. Dramatizasyon (Rol Oynama) Yöntemi.

3.7. Örnek Olay İncelemesi Yöntemi..

3.8. Problem Çözme Yöntemi..

3.9. Buldurma (Sokrates) Yöntemi.

3.10. Çoklu Zekâ Kuramlarına Göre Öğretim.

3.11. Öğrencilerin Duygu ve Tecrübelerinden Yararlanma .

3.12. Fotoğraf Yorumlama Tekniği..

3.13. Oyun Yoluyla Öğretim / Eğitsel Oyunlar.

3.14. Proje Tabanlı Öğrenme.

3.14.4. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımında Öğretmenin Rolü

3.15. Değer Öğretiminde Resim, Fotoğraf ve Müzikten Yararlanma .
Bölüm 3:


DEĞERLER EĞİTİMİYLE İLGİLİ ETKİNLİKLER .


1. DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ KAPSAMINDA OKULDA YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER

2. DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİKLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ BAZI ESASLAR…

3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ..

ETKİNLİK 1: Sorun Ağacı Çizme .

ETKİNLİK 2: Ben Kimim Etkinliği .

ETKİNLİK 3: Metinlerden Hareketle Değer Çıkarımı. .

ETKİNLİK 4: Anahtar Kelimelerden Değeri Bulma.

ETKİNLİK 5: Değer Öz Eleştirisi .

ETKİNLİK 6: Türkiye Değer Haritası Çıkarma .

ETKİNLİK 7: Doğru-Yanlış Tablosu .

ETKİNLİK 8: Neden-Sonuç Ağacı Hazırlama .

ETKİNLİK 9: Yeni Umutlar .

ETKİNLİK 10: Sosyal Sorumluluklar .

ETKİNLİK 11: Bir Soru Bir Değer .

ETKİNLİK 12: 5N 1 K Yöntemi .

ETKİNLİK 13: Yeniden Yazıyorum.

ETKİNLİK 14: Örtülü İfadeleri Yorumlama.

ETKİNLİK 15 : İyilik Kutusu/Ağacı Etkinliği .

ETKİNLİK 19: Kuşaklar Buluşuyor.

ETKİNLİK 20: Oksijenimiz Tükenmesin .

ETKİNLİK 21: Benim Sevimli Kumbaram.

ETKİNLİK 22: Sorumluyum.

ETKİNLİK 24: Duyarlı Kalemler.

BÖLÜM 4:


DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK


KAYNAKLAR.

1. ANNE BABA ve EĞİTİMCİLER İÇİN KAYNAKLAR..

1.1. Erdemler Dizisi .

1.2. Perese: Değerler Eğitimi Öğretmen Kitabı .

1.3. Helik: Değerler Eğitimi Aile Kitabı .

1.4. Erdemler Film Çizgi Dizisi .

1.5. Boni Değerler Eğitimi Çizgi Masal Seti.

1.6. Değerler Eğitimi Faaliyet Dosyası .

1.7. Okulda Ahlak Eğitimi ve Ahlak Öğretiminde Örnek Olay

İncelemesi Yöntemi.

1.8. Ailede Ahlak Eğitimi..

1.9. Değerler Psikolojisi ve Eğitimi.

1.10. Güzel İnsan Modeli.

1.11. Karakter Eğitimi El Kitabı.

1.12. Yüksek Öğretim ve Öğretmen Yetiştirmede Karakter Eğitimi.

1.13. İnsanca Değerler Eğitimi.

1.14. İdare Edemem Anne: Ailede Şükür ve Kanaat Eğitimi .

1.15. Değerler ve Eğitimi.

1.16. Değerler ve Eğitiminde On Anahtar Sözcük.

1.17. Okul Öncesinde Değer Eğitimi .

1.18. Mutluluk İçin Duygu Eğitimi.

1.19. Çocuğunuzun Duygusal Zekâ Gelişimi İçin Küçük Sağlam Adımlar .

1.20. Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlikleri ..

1.21. Diğer Bazı Kaynaklar .

1.22. 100 Temel Eserden Değerler Eğitimine Yönelik Kaynaklar.

2. AKADEMİK KAYNAKLAR.

2.1. Değerler Eğitimi Dergisi .

2.1. Tezler .

KAYNAKÇA.