PROF.DR.MEHMET ZEKİ AYDIN'IN TAVSİYE ETTİĞİ KİTAPLAR

Din Eğitimi El Kitabı


Yazarlar  : Zeki Salih Zengin - Yıldız Kızılabdullah - Muhuddin Okumuşlar - Fatih Genç - Süleyman Akyürek – Tuğrul Yürük - Adem Korukcu - Mehmet Zeki Aydın - Nevzat Aşıkoğlu - Mehmet Korkmaz - Hüseyin Yılmaz - Recai Doğan - Remziye Ege - Saadettin Özdemir - Şuayip Özdemir

Grafiker Yayınları    Ankara, 2012

Editörler :  Recai Doğan   -  Remziye Ege

Din Eğitimi, en genel ifadesiyle, bireyin dinî davranışlarında kendi istek ve iradesiyle gerçekleştireceği kalıcı değişiklikleri kılavuzlamaya katkı sağlayan bir süreçtir. Bu süreç aile, okul, sosyal çevre gibi çeşitli ortamlarda, planlı ya da plansız olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kitap, söz konusu gerçekleştirilme biçimlerini, yöntemlerini, din eğitiminin gelişim seyrini ele alan ve bundan sonra olması muhtemel gelişmelere de işaret eden çeşitli makalelerden oluşmuştur. Yazarlar makalelerini, daha çok ilgili alanın üniversite öğrencileri başta olmak

üzere, konuya ilgi duyan herkesin pratik ihtiyaçlarından hareketle, onların sorularına cevap olacak ve gerektiğinde ilgili kaynaklara yönlendirecek mahiyette kaleme almışlardır.

456 Sayfa Tuğba Güler, Din ve Ahlak Öğretiminde Drama Örnekleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2009.


Eğitimde drama; insanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü düşünmesini sağlayan, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol almasını, kendini ifade edebilmesini sağlayan, yaratıcı ve araştırıcı olma istek ve duygusunu geliştiren çağdaş bir eğitim yöntemidir. Bu sebeple drama yöntemi din ve ahlak eğitiminin genel amaçlarını gerçekleştirmede rahatlıkla kullanılabilecek bir yöntemdir.

Din ve ahlak öğretiminde drama yönteminin kolay bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve bu yöntemi uygulamada zorlanan eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu kitap, teorik ağırlıklı bir çalışmadır. Ancak din ve ahlak öğretimi konularını uygulanışı, ders planlarına benzer bir şekilde ele alınarak etkinlikler başlığı altında uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Bu çalışma; eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrenciler için ayrıca ilahiyat fakülteleri ve tüm din eğitimi öğretmenlerine, Kur’an kursu öğreticilerine yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.


Bahar Sevim, Din ve Ahlak Öğretiminde Oyun Örnekleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2010.Günümüzde geleneksel öğretim yöntemlerinden çok, yaparak ve yaşayarak öğrenmek ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerden aktif, katılımcı, yaratıcı ve üretken olmaları beklenmektedir. Bu süreçte öğrencilerin aktif olmalarını sağlamak için çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanmak gerekir. Bu çalışmanın oluşmasında, “Din öğretiminde eğitsel oyun yönteminden nasıl faydalanabiliriz?” sorusuna olan merak etkili olmuştur. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde oyun ve eğitsel oyun yöntemi üzerinde durulmuş; ikinci bölümde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde uygulama örneklerine yer verilmiştir. Bu kitap; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine, anaokulu öğretmenlerine, ilköğretim sınıf öğretmenlerine ve Kur'an kursu öğreticilerine din ve ahlak öğretiminde yardımcı olmak ve dersi daha verimli kılmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, 23 adeti ders planı şeklinde olmak üzere toplam 46 oyun yer almıştır


Bahar Sevim, Değerler Eğitiminde Oyun Örnekleri, Asitan Yayınevi, Sivas  2014.


Oyun yoluyla öğretme stratejisi değerler eğitimde kullanılması gereken bir stratejidir.

Çünkü ahlaki ve dini konular soyut olduğu için öğrencilere direkt verildiği zaman öğrencilerin ilgisini çekmektedir.

Önemli olan öğretilen bilgilerin davranışlara dönüştürülmesidir. Bu aşamada eğitsel oyunlar etkiliyse o zaman değerler eğitiminde bu tür etkinliklere yer verilebilmelidir.

Değerler eğitiminde, eğitsel oyun etkinlik türlerini rahatlıkla kullanabiliriz. Ancak ülkemizde, eğitsel oyun yöntemiyle ilgili kaynakların sayısının yetersiz kalması, özellikle de değer eğitiminde eğitsel oyun çalışmalarının ve uygulama örneklerinin çok sınırlı olması bir eksikliktir.

Değerler eğitiminde öğretmenlerin bu konudaki eksikliklerini giderici ve ufuklarını açıcı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Fatma Çiftçi, Din Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulama Örnekleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2011.

 

Bu kitap, ilköğretim okullarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine, kuran kursu öğreticilerine, 4. ve 5. sınıfların din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren sınıf öğretmenlerine, ayrıca ilköğretim öğrencilerine yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışma iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde, temel öğrenme-öğretme yaklaşımları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ne anlama geldiği, genel özellikleri, üstün yönleri, sınırlılıkları, felsefî temelleri, konu seçimi ve dikkat edilmesi gereken hususlar, planlanması ve sınıfta uygulanması, ögeleri, proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğrencinin ve öğretmenin rolleri, değerlendirme, teknoloji kullanımı, uygulama aşamalarıyla ilgili görüşler incelenmiştir. İkinci bölümde ise proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla yapılan öğretimde öğrencilerin ürettikleri materyaller verilmiştir.

Bu kitapta; pano yapma, tiyatro yazma ve oynama, resim çizme, hikâye yazma, resimlerle anlatma, maket yapma, kavram haritası yapma, sunu yapma, sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı hazırlama, mektup yazma, şiir yazma, tişört yapma, kolye yapma, ilahî söyleme, slogan oluşturma, afiş yapma, bulmaca hazırlama, yarışma yapma, küp yapma, boyama kitabı yapma, broşür hazırlama, röportaj yapma, haber bülteni hazırlama, video yapma, gazete çıkarma, tebrik kartı yapma, günlük yazma etkinliklerini kapsayan 15 tane proje çalışması ilgilenenleri beklemektedirHATİCE GÜLOĞLU, ELİF'İN UMRE GÜNLÜĞÜ, TİMAŞ YAY. , İSTANBUL 2014.


Danışman: Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın

Hatice Güloğlu'nun sade bir dille ve sevimli bir üslüpla kaleme aldığı "Elif'in Umre Günlüğü"nü okurken çocuklar Elif ve ağabeyi ile birlikte Mekke, Medine şehirlerini; Kâbe'yi, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edecek ve Peygamber Efendimizin hayatına Elif’in kaleminden tanık olacaklar.  Elif'in günlüğünün sayfaları arasında tadına doyum olmaz bir umre seyahati çocukları bekliyor! 


 MUTLU VE BAŞARILI ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN ANNE-BABA REHBERİ,


Mustafa USLU, Erkam Yayınları,  2014 İstanbul. 3 Kitaptan oluşan set:


Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi - (1. Kitap)


Çocuk Aile Ve Okul - (2. kitap)


Çocuk Ve Hayat - (3. Kitap)
M.Ali Haşimi, Kur'an ve Sünnette Müslüman Şahsiyeti, Risale Yayınevi.


Kur’ân ve Sünnet’te insanın Rabbi, kendisi ve yaşadığı topluma yönelik bütün ilişkilerini ve yaşam tarzını kuşatan temel prensipler bulunmaktadır. İslâm’ın bu hükümler ile şekillendirdiği "müslüman şahsiyeti" eşsiz ve örnek bir insan tipidir. Bu değerler ile donanan bir müslüman, toplum içinde üstün değerlere sahip bir birey olarak seçkin bir konuma sahip olur. Elinizdeki eser bir müslümanın Rabbine, kendisine, ailesine, yakın çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı olan sorumluluklarını dile getirmekte, diğer insanlarla sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kuran bir şahsiyete sahip olması için gerekli hususları Kur’ân ve sünnetten hareket ederek açık ve yalın bir şekilde sunmaktadır.
 Şaban Karaköse, Tarih Boyunca Dünyada Mevlana Nefesi.


Hz. Mevlana, Haçlı seferleri ve Moğol istilalarına maruz kalan Anadolu'da, siyasi ve sosyal hayattaki kargaşa, moral değerlerdeki çözülme karşısında insanı, İslam'ı ve aşkı ayakta tutabilmiş bir manevi mimardır. Sadece Müslüman Anadolu insanı için değil, her din ve mezpehten insanın gönül aynası ve göz bebeği olmuştur. Bugün Batı'da en çok tanınan, entelektüel çevreleri en çok cezbeden ve ihtidalarına vesile olan sufi-şairdir. Hz. Mevlana, akıl ve ruh sağlığı bozulan bir insan ve toplum için tiryaktır.

Elinizdeki kitapta evrensel İslam'ın vizyonu ve modern insanın tiryakı (panzehiri, baş ilacı) olarak takdim edebileceğimiz Hz. Mevlana'nın, yaşadığı dönemden günümüze kadar etkilediği meşhur insanlara ve onların Mevlana ve başta Mesnevi'si olmak üzere eserleri hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir.


Muhammed Saki Erol, Aile Saadeti, Semerkand Yayınları, İstanbul 2007.


Aile Saadeti, evlilikle ilgili akla takılan hemen her konu için başvurulabilecek, güvenilir kaynaklardan yola çıkarak kaleme alınmış ender eserlerden. Ailede güzel geçim ve huzuru temin etme yolları, evlilikte yaşanan sorunların çözümü, kadının ve erkeğin yuvadaki vazifeleri ve hakları, gelin-kaynana diyaloğu, eşlerin anne-babalarına karşı hukuku, çocuk eğitimi ve terbiyesi, sabır, dua ve kanaat gibi mutluluğu besleyen güzel ahlaklar, evlilikte kıskançlığın sınırı, aile içi şiddet... Ve evlilikle ilgili daha bir çok güncel konunun cevabını eserde bulabilmek mümkün. Aile Saadeti’nin bir diğer önemli özelliği ise ele alınan konuların Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) aile hayatından kesitlerle ve çeşitli hikayeler, ibretli menkıbelerle örneklendirilmesi...Nurullah, Altaş, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi Öğretmen El Kitabı, DEM Yayınları, İstanbul 2007.


Programların uygulama başarısı, öğretmenin program geliştirme anlayışını benimsemesi ile doğru orantılıdır. Elindeki öğretim programının dayandığı felsefeyi, öğrenme kuramını, ilkelerini ve uygulama için sunulan önerileri tanımadan öğretmenlerin öğretim programlarını başarı ile uygulamaya koymaları beklenemez. Bu tanıma, Milli Eğitimin hizmet içi çalışmaları ile gerçekleşebileceği gibi, öğretmenlerin de alanla ilişkilerini yoğun olarak devam ettirmeleri ve alanda yapılan çalışmaları izlemeleri ile mümkündür. Elinizdeki bu çalışma, alanda yapılan üretimlerle öğretmenlerimizi buluşturarak öğretim programlarının etkili bir şekilde uygulamaya geçirilmesini amaçlamaktadır. Altaş, Nurullah ve Mahmut Ay, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi Öğretmen El Kitabı, Morpa Yayınları, İstanbul 2007.


Din kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi programının başarılı olması, uygulama çevresi içinde bulunan her bir unsurun olumlu katkısına bağlıdır. Bu unsurlar; eğitim yönetimi, öğrencilerin bireysel farklılıkları, yörenin özellikleri, veliler e programları uygulama konumundaki öğretmenlerin yaklaşımları olarak sıralanabilir.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanında öğretim yapan öğretmenlerimize önemli bir rehber olacağına inandığımız bu çalışmanın eksiklerinin tamamlanması, alandan gelecek dönütlere bağlıdır. Öğretmenlerimizin kitapta bulunan eksikler ve kendi ihtiyaçları konusunda bizi uyarması, kitabın daha sonra yapılacak baskılarının daha nitelikli olmasını sağlayacaktır.Mustafa Öcal, İlköğretim Okullarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Öğretim Yöntemleri, Düşünce Kitabevi, İstanbul 2004.


"… Nasıl ki; bir öğretmen adayı genç, görevine hazırlanırken İlköğretim Okullarında okutacağı Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Müzik, Resim...vb. bütün derslerle ilgili yeterince bilgi ve öğretim yöntemleri edinerek yetişmesi gerekiyorsa, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi için de aynı şekilde yetişmesi gerekir. Yani, sadece bilgi edinerek değil, aynı zamanda edindiği dinî bilgileri öğrencilerine nasıl öğreteceğini de öğrenmelidir.


İşte şimdiye kadar söz konusu ettiğimiz anlamda bir gelişme olmadığı içindir ki, Eğitim Fakültelerinden sınıf öğretmeni adayı olarak yetişmekte olan gençlerimize ve aynı zamanda İlköğretim Okullarının bütün (4.5.6.7.ve 8.) sınıflarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerini okutan/okutacak olan meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek amacıyla elinizdeki bu kitap; hem bilgi ve hem de öğretim yöntemlerini içerir bir biçimde hazırlanmıştır. Bilgiler, öğretmenlerin kendileri, öğretim yöntemleri ise, ilköğretim öğrencileri düşünülerek kaleme alınmaya çalışılmıştır.”


 Aysel Zeynep, Öykülerle Esmaü’l-Hüsna, Kardelen Yayınları, İstanbul 2006.


İnsan iyiyi ve güzeli tanıdıkça daha çok sever. Yücelerin en yücesi ve güzellerin en güzeli olan Allah'ı da tanıdıkça, daha çok sever. Sevdikçe daha iyi tanımak ister. Hiç kuşkusuz O'nu tanımanın en güzel yollarından biri Esma-ü'l Hüsna'yı yani O'nun güzel isimlerini öğrenmektir. Yüce Allah'ın her adı, O'nun ayrı bir özelliğini belirtmektedir. Bu nedenle anlamını güzelce öğrendiğimiz her isim, O'nu daha iyi tanımamızı, sevmemizi ve O'na daha çok hayran olmamızı sağlar. Biz O'nu seversek, O bizi severse dünyamız ve ahiretimiz huzurlu ve güzel olur. O'nu sevmek ve O'nun tarafından sevilmek mutlulukların en büyüğüdür. Yüce Allah'ın isimlerini öykülerle anlatan bu kitabı okurken O'nu daha yakından tanıyacak ve daha çok seveceksiniz. Ahmet Mahir Peşken, Bu Evde Mutlu Bir Aile Var, Nesil Yayınları, İstanbul 2008.


Penceresine bir çift kumru konmayan ev yoktur. Kumruların birbirlerine olan düşkünlüğü herkesi hayran bırakır. Birbirlerinden aldıkları sevgiyle, öyle güzel öterler ki keşke her evin camında bir kumru yuva yapsa diye düşünmeden edemez insan. Zaten onların yuvası o kadar basittir ki dal parçalarını bir araya getirerek mutluluğu yakalarlar. Eşlerine sadakatleri yine onların en belirgin özelliklerindendir. Bu muhabbeti yaşayan sadece kumrular değil tabii. Hiçten mutluluk üreten aileler hâlâ aramızda yaşar. Kumrular gibi muhabbeti daim olan ailelerin öyle güzel özellikleri olur ki onları gıptayla izlersiniz. Onlar, muhabbetlerine dedikodu ve gıybet karıştığında rahatsız olurlar. Onlar güzel şeyler konuşmak için vardır.

Onlar, muhabbet etmek için illa çok güzel ortamlar, uygun zemin ve münasip zaman beklemezler. Bulundukları konum ve şart ne olursa olsun kelimelerden ışık yakarlar. Hem içlerini, hem dışlarını mutluluk ışıklarıyla aydınlatırlar. Onların sözleri ilaç gibidir. Cümleleri bala benzer. İşte bu yüzden kumru muhabbetinin tadına doyum olmaz.

“Kumru Muhabbeti” tadında bir kitap. Okuyan ve uygulamaya koyabilen herkes kapılarına “Bu Evde Mutlu Bir Aile Var” yazısı yazabilecek kadar mutluluğu yudumlamışlardır.


Gülser Öztürk, Bulmacalar ve Testler İle Temel Dini Bilgiler, Bilgecan Yayınları


Her yaşta insanıızınÖzelliklede çocuklarımızın yararlanabileceği bu kitapta, çengel bulmacalar,testler, namaz çizelgeleri, şekilli namaz bulmacaları sizleri bekliyor.Arife Gökmen,Oruç Yıldızı,Nesil Yayinları.


Minik Yıldız, meraklı ve öğrenmeye çok hevesli bir yıldız. İlk defa Ramazan ayına şahit oluyor. Dolayısıyla gördüğü her şeyi merak ediyor ve anlamaya çalışıyor.“Ramazan nedir? İnsanlardaki bu değişimin ve heyecanın sebebi nedir? İnsanlar neden gece vakti yemek yiyor? Arefe nedir? Bayramda neler yaşanır?”


Ve benzeri konularda bilmek istediği pek çok şey var. Ay Dede, Minik Yıldız`ın bu sorularının yanıtını bulmasına yardımcı oluyor.
Ahmet Koç, Kur’an’da İnsan ve Hz. Muhammed -Din Eğitimi Açısından Bir Yaklaşım-, Rağbet Yayınları, İstanbul 2005.


Ahmet Koç, Din Eğitiminde Etkili İletişim, Rağbet Yayınları, 2. baskı, İstanbul 2011.


Ahmet Koç, Kur’an’da İnsan ve Hz. Muhammed -Din Eğitimi Açısından Bir Yaklaşım- Rağbet Yayınları, İstanbul 2005.


Ahmet Koç, Kur’an Kurslarında Eğitim ve Verimlilik Üzerine Bir Araştırma, İlahiyat Yayınları, Ankara 2005.


Ahmet Koç, Din Eğitiminde Etkili İletişim, Rağbet Yayınları, 2. baskı, İstanbul 2011.


http://ahmetkoc.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=64


Ali Erkan Kavaklı, En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed, Nesil Yayınevi, İstanbul 2006.


Bilal Yorulmaz,Bilmeceli Bulmacalı Oyunlu Oruç, Kitabım DEM Yay., 2013


Bilal Yorulmaz,Bilmeceli Bulmacalı Oyunlu Hac, Kitabım DEM Yay., 2013


Bilal Yorulmaz, Bilmeceli Bulmacalı Oyunlu Namaz, DEM Yay., İstanbul 2012.


http://cocuklarbizim.blogspot.com/2012/07/namaz-kitabm.html
Kadriye Bayraktar, Evliya Çelebi'nin Kırım Seyahati, Semerkand Çocuk Yay., İstanbul 2012.


Faaliyetlerle Din Eğitimi, Bahçevan Kitapları, İstanbul 2009.


Benim Güzel Dinim 1 - İbadetlerimi Öğreniyorum 1, Ufuk Eğitim Kitapları


Benim Güzel Dinim 2 - İbadetlerimi Öğreniyorum 2, Ufuk Eğitim Kitapları, İstanbul 2009.


Benim Güzel Dinim 3 - İman Esaslarımı Öğreniyorum 1, Ufuk Eğitim Kitapları, İstanbul 2009.


Benim Güzel Dinim 4 - İman Esaslarımı Öğreniyorum 2, Ufuk Eğitim Kitapları, İstanbul 2009.


Şaban Karaköse ve Rukiye Karaköse, Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü


Bulmacalar ve Testler İle Temel Dini Bilgiler  


Duran Çetin, Portakal Kızım  (Roman), Beka Yayınları, İstanbul 2008.


Duran Çetin, Büyük Ödül  (Öyküler), Beka Yayınları, İstanbul 2009.


Ahmet Coşkun, Sohbetler ve Hatıralar, Ensar Neşriyat.


Yıldız Mumyakmaz, Kutlu Gül'ün Yâdı, Medrese Kitabevi, Afyon 2009.


Bu kitapta,Kutlu doğum haftalarında hanımalara yönelik oynanan piyeslerin metinleri yer almaktadır.


Necip Fazıl Kısakürek, İman ve İslam Atlası.


Ali Fuat Başgil, Gençlerle Başbaşa.


Şaban Karaköse, Mevlana'dan Düşündüren Hikayeler, Yakamoz Yayınları, İstanbul 2007.


Şaban Karaköse, Din Eğitiminde Bireyi Tanımak, Mavi Yayıncılık, İstanbul 2007.


Rukiye Karaköse, Ergen Psikolojisi ve İletişim, Yakamoz Yayınları, İstanbul 2008.


Pelin Pektaş, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Çoklu Zeka Uygulamaları, Özel Ceceli Okulları, Ankara 2008.


Lütfü Şentürk ve Seyfi Yazıcı, Diyanet İslam İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1997.


Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, IV cilt, Uysal Kitabevi, Konya 1980.


M.Esad Coşan, Dilimiz ve Kültürümüz, Server İletişim, İstanbul 2008.


Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı, Dergah Yayınları, İstanbul.


PERESE Karakter Okulu Öğretmen Kitapları (10 kitap), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2006.


HELİK Karakter Okulu Aile Kitabı Eğitim Seti (10 kitap), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2006.


Mustafa Uslu, Mutlu ve Başarılı Bir Çocuk Yetiştirmek İçin Anne Baba Eğitimi, Elit Yay., İstanbul 2005.


Doğan, Recai ve Tosun, Cemal,  İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2002.


Doğan, Recai ve Tosun, Cemal, İlköğretim 6.,7. ve 8. sınıflar için Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi, Pegem A Yay. Ankara 2003.


Doğan, Recai ve Tosun, Cemal, İlköğretim 6.,7. ve 8. sınıflar için Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretiminde Kavram Haritaları, Pegem A Yay. Ankara 2005.


Nurten Ceceli Alkan, Gel Beraber Evcilik Oynayalım Ben Anne Olayım Sen De Baba Kadın Kimliği Üzerine Bir Söyleşi, Ceceli Yayınları, Ankara 2006.


Nurten Ceceli Alkan, Masa Başı Minder Üstü: Mutlu, Başarılı ve Anlamlı Bir Yaşam İçin Önce Aile, Ceceli Yayınları, Ankara 2006.


Halil Atalay, Çocuklara Öykülerle Kırk Hadis, Ribat Yayınları, Konya 2007.


Hasan Keskin, Kur'an'da Çocuk, İstanbul 2010.


Vehbi Vakkasoğlu, Kalp Sevmekten Yorulmaz, Nesil Yayınları, İstanbul 2006.


Ali Erkan Kavaklı, Evde Ve Okulda Başarılı Eğitimin Sırları, Nesil Yayınları, İstanbul 2004.


Kudret Eren Yavuz, Çocuğunuzun Duygusal Zekâ Gelişi İçin Küçük Sağlam Adımlar, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.


Sıtkı Aslanhan, Başarıve Mutluluk İçin Hayata Gülümse, Hayat Yayıncılık, İstanbul 2004.


İbrahim Ünal, Çocuk ve Biz, Nesil Yayınları, İstanbul 2004.


Şaban Karaköse, Mevlânâ'dan RUHSAL TERAPİ Metinleri, Yediveren yay., İstanbul 2011.


http://www.fihimafih.org/?Syf=26&Syz=5224


Vahbi Vakkasoğlu, Nikah Şekeri, İstanbul 2005.


Bahçevan (12-14 Yaş Grubu) (Karakter Eğitimi Dizi) İkinci Kitap


http://www.erkamalisveris.com/bahcevan-911-yas-grubu-p-43745.html


Peygamber Ahlâkını Referans Alan Karakter Eğitimi, Faruk Kanger, Erkam Yayınları


http://www.erkamalisveris.com/bahcevan-1214-yas-grubu-p-43746.html?osCsid=8273f1fbd91d1c75670492ba07361b33


http://www.erkamalisveris.com/ peygamber-ahlâkini-referans-alan-karakter-egitimi-p-43747.html


Bizim Bahçe, Çocuklar İçin Karakter Eğitimi Dergisi


http://www.bizimbahce.com.tr/


Neslihan Nur TÜRK, Çocuklarımızla Neler Yapabiliriz? Erkam Yayınevi, İst. 2008.


http://www.neslihannurturk.com/Eser,Cocuklarimizla-Neler-Yapabiliriz-36.html


Neslihan Nur TÜRK, Kitapçıkla Güle Oynaya, Erkam Yayınevi, İst. 2008.


http://www.neslihannurturk.com/Eser,Kitapcikla-Gule-Oynaya-37.html


En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed, Nesil Yayınları  


http://www.nesilyayinlari.com/urun_detay.php?uid=748