Bilimsel Toplantılar


Listedeki bildirilerin özetlerine ve tam metinlerine ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

SEMPOZYUM/PANEL/ÇALIŞTAY

2019/20. “Merhamet ve Empati Temelli Davet”, X. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu: ‘’Davet Dili’’,  18-19 Ekim 2019 Tarihinde, Batman Valiliği Himayesinde Yunus Emre Camii Vakfı (Yecva), Önder, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Batman İl Müftülüğü ve Medrese Alimleri Vakfı (Medav) İş Birliği İle.

2019/19. “Merhamet ve Empati Değerleri ve Peygamberimiz”, Uluslararası Hz. Peygamber ve Gençlik Sorunları Çalıştayı, 05-06 Ekim 2019 Tarihlerinde Ayvalık/Balıkesir’de, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi; İl Müftülüğü ve Eğitime Destek Platformu İşbirliği İle.

2018/8. 31.03.2018’de OGEP tarafından İstanbul’da düzenlenen II. Değerler Eğitimi Sempozyumu’nda “Okul Öncesinde Din Eğitimi İle Değerler Eğitimi Arasındaki Farklar” başlıklı konuşma. 

2018/7. 21.04.2018’de Öncü Öğretmenler Derneği tarafından düzenlenen Okul Öncesi ve İlkokullarda Din Eğitimi Zirvesi’nde “Okul Öncesinde Din Eğitimi İle Değerler Eğitimi Arasındaki Farklar” başlıklı konuşma.

2018/1. “Otantik/Özgün Lider ve Liderlik” başlıklı bildiri, 01-03 Mart 2018’de İstanbul’da TASAM tarafından düzenlenen  “8. Dünya İslam Forumu: Teori ve Pratikte Ruhani Otorite ve Entegrasyon”.

2017/7. 27-28.10.2017’de Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve MEB tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumunda “Din Öğretiminde Fotoğraf ve Resim Çözümlemesi (Analizi)” başlıklı bildiri.

2016/2. Balıkesir Ü. İF, BBB, B. Müftülüğü, B. MEM, İKÇÜ İİF tarafından 14 - 15 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen “Din Eğitiminde Verimlilik ve Motivasyon Ulusal Sempozyumu”nda, “Okulda Değerler Eğitiminin Sorunları ve Öneriler” başlıklı bildiri.

2015/1. 08.01.2015'de İstanbul'da MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fazilet Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen II. Temel Eğitim Sempozyumu (Ortaokul Sorunları)nda , "Ortaokulda Din Eğitimi" Başlıklı Bildiri.

2014/75. 21-23.11.2014'de Türkiye Yazarlar Birliği ve Eğitimciler Birliği Sendikası tarafından Ankara'da düzenlen "Türkiye III. Ahlak Şurası"nda, "Ailede Ahlak Eğitimi" başlıklı bildiri.

2014/63. 24.10.2014'de İstanbul Maltepe'de  ÇOGEYB (Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarlar Birliği) Tarafindan Düzenlenen I. Uluslararasi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu'nda, "Okulda Değerler Eğitimi Materyali Olarak Değer Sandığı Serisi Kitapları" Başlıklı Bildiri.

2014/54. Tunus Sfaks Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Uluslararası Kültürlerarası Etkileşim Araştırmaları Derneği'nin (ARIC) 27-29 Ekim 2014 tarihlerinde Safks'da düzenlediği "Sosyal Biliş, Anlatım Biçimleri ve Kültürlerarasılık Uluslararası Sempozyumu'nda, "Gençlik Şarkıları ve Siyasi Mücadele (Cezayir Örneği)" başlıklı bildiri. (Ghania Dif Khelassı ile birlikte)

Colloque international : Cognition sociale, formes d'expression et interculturalité

 Organisé par le Département de sociologie à la FLSH de Sfax-Tunisie et l'Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), Tunisie du  27 - 29 octobre 2014

2014/43. 19-21.06.2014'de Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi tarafından Erzurum'da düzenlenen Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu'nda, "Okulda Değerler Eğitiminin İlkeleri ve Sorunları" başlıklı bildiri.

2014/42.  23-26.06.2014'de Öncü Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen, "I. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi"nde, "Cezayir Ülke Raporu" başlıklı bildiri. (Ghania Dif Khelassı ile birlikte)

2014/28. 2-3.05.2014 tarihlerinde Hakkari'de Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tarafından Düzenlenen Kadın ve Aile Sorunları Sempozyumu'nda "Günümüz Ailesinde Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirmedeki Zorlukları: Yeni Neslin Yetişmesinde Ailede Ahlak Eğitimi" başlıklı bildiri.

2013/49. Uluslararası Kültürlerarası Etkileşim Araştırmaları Derneği'nin (ARIC) 9-13 Aralık tarihlerinde Rabat'taki 5. Muhammed Üniversitesi'nde düzenlediği Kongre'de "Batı Avrupa'da İslamofobinin Sosyolojisi" başlıklı bildiri. (Ural Manço ile birlikte).

XIVe Congrès de l'Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC) qui se tiendra à l'Université Mohammed V - Souissi à Rabat (Maroc) du 9 au 13 décembre 2013; "La sociologie de l'islamophobie en Europe occidentale." (Avec Ural MANÇO).

2013/48. 23-24.11.2013'de Değerler Eğitimi Merkezi Tarafından İstanbul'da Düzenlenen Kuruluşunun 100. Yılında İmam Hatip Liseleri Uluslar Arası Sempozyumu'nda, "İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerinin Disiplini Bozan Öğrenci Davranışlarına Karşı Tutumları" Başlıklı Bildiri. (Hayri Güzel İle Birlikte).

2013/43. Uluslararası Kültürlerarası Etkileşim Araştırmaları Derneği'nin (ARIC) 9-13 Aralık tarihlerinde Rabat'taki 5. Muhammed Üniversitesi'nde düzenlediği Kongre'de Türkiye'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nde Diğer Dinler Öğretimi. (Hayri Güzel ile birlikte).

XIVe Congrès de l'Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC) qui se tiendra à l'Université Mohammed V - Souissi à Rabat (Maroc) du 9 au 13 décembre 2013;  "L'enseignement d'autres religions en Turquie dans le cadre du cours de Culture religieuse et de Connaissances morales." (Avec Hayri GUZEL).

2013/41. 7-9 Kasım 2013'de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından İstanbul'da düzenlenen 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi'nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Disiplini Bozan Öğrenci Davranışlarına Karşı Tutumları" başlıklı bildiri. (Hayri Güzel ile birlikte).

2013/38.  31.10-01.11.2013'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından Konya'da Düzenlenen I. Ulusal Değerler Eğitim Kongresi'nde "Değerler Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi" Başlıklı Bildiri. (Hayri Güzel ve M. Zikra Tanrıverdi ile birlikte)

2013/37. 31.10-01.11.2013'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarafından Konya'da Düzenlenen I. Ulusal Değerler Eğitim Kongresi'nde "Değerler Eğitimi Etkinliklerinde Dikkat Edilmesi Gerekli Bazı Esaslar" başlıklı bildiri.

2013/33. Eskişehir'de 28-30 Kasım 2013 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Viyana'daki "Muslim Teachers Training College (MTTC)" tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu'nda "Din Öğretiminde Resim ve Müzikten Yararlanma" başlıklı bildiri.

2013/3. 28-29 Mayıs 2013'de Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi Sempozyumunda, "Değerlerin Eğitimi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi" başlıklı bildiri.

2012/74. 30.3-1.4.2012'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu'nda ''Zorunlu Eğitim ve Kur'an Kurslarının Geleceği'' bildirisi.

2011/70. "Vaazlarda Değerlendirme ve Geri Bildirim", Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu  (Ankara, 17-18 Aralık 2011), Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2013, c:II, ss.117-129.

2011/68. "Arapçayı Nasıl Öğretelim?", İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu 24-25 Aralık 2011, Akdem Yayınları, İstanbul 2013, ss.109-132.

2011/14. 9-10 Nisan 2011'de Adana'da Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Derneği tarafından düzenlenen Sebep ve Sonuçlarıyla Boşanma Olgusu, Ulusal Aile Sempozyumu'nda "Allah'ın Hoşlanmadığı Helal Olan Boşanmadan Önce Neler Yapabiliriz?" başlıklı bildiri

2010/22. "Okulda Çalışan Herkesin Görevi Olarak Değerler Eğitimi" 10 Nisan 2010'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde, Ceceli Eğitim Kurumlarının düzenlediği "Değerler Eğitimi Buluşması'nda sunulan bildiri.

2010/5. "Din Eğitimi ve Öğretimi ile Din ve Vicdan Özgürlüğü Sorunlarına Evrensel Hukuk Çerçevesinde Çözüm Önerileri", Memur Sen Uluslararası Demokrasi Kongresi -Bildiriler-, Ankara 25-27 Ocak 2010, ss.197-244.

Memur Sen Gazetesi, Şubat Mart 2010, sayı:14, ss.16-17.

2009/29. Yıldız Kızılabdullah ve Tuğrul Yürük'ün hazırladığı tebliği müzakere, Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teorik ve Felsefî Temelleri -Sempozyumu-, 8-9 Mayıs Konya 2010, Selçuk Ün. İF ve Konya İlahiyat Derneği, Konya 2010, ss.145-147.

2008/13. 22-23.02.2008'de Erciyes Üniversitesi ve Türk Dernekler Birliğinin işbirliğiyle Anvers/Belçika'da düzenlenen "I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi'nde "Belçika'da İslamofobi" başlıklı bildiri. (Müşerref Yardım ile birlikte)

Aydın, Mehmet Zeki ve Yardım, Müşerref, "Belçika'da İslamofobi", I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi 'Eğitim ve Kültür', Erciyes Üniversitesi Yay. 2008 Kayseri, cilt: I, ss.58-71.

2005/6.  "Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Öğretimi ve Türkiye İle Karşılaştırılması", 2-3 Mart 2005 tarihlerinde Yarınlar İçin Düşünce Platformu tarafından Ankara'da yapılan "Türk Milli Eğitim Sisteminde Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu"nda sunulan bildiri.

2002/4.  "Batı Avrupa Ülkelerinde Yaşayan Türkler İçin Din Görevlisi Yetiştirilmesi" Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu, Kayseri 28-29 Mayıs 2002, EÜ İlâhiyat Fakültesi, Kayseri 2003, ss.269-283.

2001/4. "Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi Uygulamaları ve Türkiye İle Karşılaştırılması", Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Din Eğitimi Ulusal Sempozyumu, Sakarya 26-27 Mayıs 2001, Sakarya Ün. İlahiyat Fakültesi ve Değişim Yayınları, İstanbul 2002, ss.80-92.

2001/8. MEB tarafından düzenlenen sempozyumda, Prof. Dr. Beyza Bilgin ve Prof. Dr. Cemal Tosun'un bildirilerini müzakere. Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar, (28-30 Mart 2001 İstanbul), Ankara 2003, ss.734-735, 796-797.

2000/6. "Batı Avrupa Ülkelerinde Yaşayan Türkler İçin Din Görevlisi ve Din Dersi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi", Uluslararası Avrupa Birliği Şurası, İstanbul 3-7 Mayıs 2000, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, c: II, ss.404-420.

1997/2. "Program Geliştirme Açısından Bugünkü Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programları", Orta Dereceli Okullarda (İmam-Hatip Liseleri Hariç) Yürütülen Din Eğitim-Öğretim Problemleri" Sempozyumu, (1-2 Mayıs 1997), Kayseri İlâhiyat Bilimleri Araştırma Vakfı, 1998, ss.189-204.

1993/4."Din Öğretiminde Öğretmenlerin Branşlaşmaları", İmam Hatip Liselerinin Kuruluşunun 40. Yılı Münasebetiyle Tartışmalı İlmi Toplantı: Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi, (İstanbul 8-9 Kasım 1991), İslâm Medeniyeti Vakfı Yay., İstanbul 1993, ss.105-108.

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME/MÜZAKERE

2016/4. Konya’da 6-7 Mayıs 2016’da Necmettin Erbakan Ü. İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından düzenlenen Gelenek ve Modernite Arasında İslâm Yorumları, Tartışmalı İlmî Toplantısı’nda Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ’ın “İlahiyat Fakültelerinde Üretilen Dinî Bilginin Niteliği ve Bilgi Üretenlere Duyulan Güven ve İtibar Sorunu” başlıklı tebliğini müzakere.

2015/11. 24-25.04.2015'de Konya'da YECDER tarafından düzenlenen, VI. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu'nun Değerlendirme Oturumunda Konuşma.

2010/84. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 1-2 Aralık 2010 tarihlerinde Almanya Berlin'de gerçekleştirilen "3. Türkiye - Avrupa Forumu"nda müzakereci.

2004/7. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 20-24 Eylül 2004'te Ankara'da düzenlenen III. Din Şurası'nda komisyon üyesi ve Recai Doğan'ın bildirisini müzakere.

2003/13. "İmam Hatip Lisesi Arapça Ders Programı Uygulamalarıyla İlgili Sorunlar" Değerler Eğitim Merkezi tarafından 6-7 Aralık 2003 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "İmam-Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim" konulu toplantıda yapılan müzakere.

2002/8. "Yılmaz Özakpınar'ın İslam Dünyasında Kültür Değişmesi" adlı bildirisini müzakere, Kutlu Doğum 2002 Çağımızda Sosyal Değişme ve İslam, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007 Ankara, ss. 557-558.

2002/3. Prof. Dr. M. Faruk BAYRAKTAR'ın "Kur'an Kurslarının Sorunları ve Geleceği" başlıklı bildirisini müzakere. Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu, Kayseri 28-29 Mayıs 2002, EÜ İlâhiyat Fakültesi, Kayseri 2003.

2001/9. TİDEF tarafından 20.01.20017de düzenlenen toplantıda, Kenan Demirtaş'ın ve Prof. Dr. Cemal Tosun'un bildirilerini müzakere, Din Eğitiminin Günümüzdeki Problemleri ve Çözüm Önerileri Tartışmalı İlmî Toplantı, Ankara 2001, ss.30-33, 48-49.

1997/4. Genel Öğretim İçinde Din Eğitimi ve Öğretimi, Bilimsel Toplantıda yapılan müzakereler, İFAV Yayınları, İstanbul 1997.

1997/2. "Program Geliştirme Açısından Bugünkü Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programları", Orta Dereceli Okullarda (İmam-Hatip Liseleri Hariç) Yürütülen Din Eğitim-Öğretim Problemleri" Sempozyumu, (1-2 Mayıs 1997), Kayseri İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı, 1998, ss.189-204.

PANEL

2016/5. Konya Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu MEM tarafından 02.06.2016’da düzenlenen Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi SEDEP Çalıştayı’ndaki panelist.

2011/15 9-10 Nisan 2011'de Adana'da Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Derneği tarafından düzenlenen "Sebep ve Sonuçlarıyla Boşanma Olgusu, Ulusal Aile Sempozyumu"nda "Boşanmaları Önlemede Yeni Yaklaşımlar Paneli"nde panelist.

2010/33. 7 Mayıs 2010 saat:20'de Sivas Belediye Nikah Salonunda Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Aile İçi İletişim, Nikah, Talak" konulu panelde konuşmacı.

BİLİM KURULU ÜYELİĞİ

2016/3. Balıkesir Ü. İF, BBB, B. Müftülüğü, B. MEM, İKÇÜ İİF tarafından 14 - 15 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen “Din Eğitiminde Verimlilik ve Motivasyon Ulusal Sempozyumu”nda bilimsel danışma kurulu üyeliği.

2015/10. 12.04.2015’de Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezinde, Meridyen Derneği (sonpeygamber.info) tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu’nda bilim kurulu üyesi ve oturum başkanlığı

2014/44. 19-21.06.2014'de Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı,  Atatürk Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi tarafından Erzurum'da düzenlenen Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu'nda Bilim ve Danışma Kurulu üyeliği.  

2012/8. 14 Nisan 2012'de  İstanbul Kartal İHL'de Arapça Yarışmasında jüri üyesi.

2011/31. Çocuk Vakfı tarafından düzenlenen,  I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi bilim ve değerlendirme kurulu üyesi.

 

 

 

-->