Hoşgeldiniz - Bien Venu - Welcom - Ehlen ve Sehlen

1994/1. "Liselerde ve İmam-Hatip Liselerinde Ders Geçme ve Kredi Sistemi"


LİSELERDE VE İMAM HATİP LİSELERİNDE DERS GEÇME SİSTEMİ

Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SINIF GEÇME SİSTEMİ

Türk eğitim sisteminde ilk ve ortaokul, ilköğretimi; lise ve dengi okullar, orta öğretimi oluşturmaktadır. İlk ve ortaokullarda program bütünlüğü sağlanması açısından sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Sınıf geçme sisteminde ders değil, sınıf bütünlüğü esastır. Öğrenci bütün dersleri başararak sınıfını geçer. 1991-92 öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında (lise ve dengi okullar) "Ders Geçme ve Kredi Sistemi" uygulamasına geçildi.

Cumhuriyet döneminde sınıf geçme sistemindeki gelişmeleri şöyle özetlemek mümkündür.

Devamı
-->