Hoşgeldiniz - Bien Venu - Welcom - Ehlen ve Sehlen

1999/1. "Belçika'da İlk ve Orta Dereceli Okullarda Din ve Ahlâk Öğretimi"


BELÇİKA'DA İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE DİN VE AHLÂK ÖĞRETİMİ [1]

          Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN[2]

Bu yazıda, önce çok kısa olarak Belçika hakkında bilgi verilecek ve ardından ülkedeki eğitim sistemi genel olarak ortaya konulacaktır. Daha sonra da ilk ve orta dereceli okullarda okutulan Din ve Ahlâk derslerinin statüsü ve ders programları ile öğretim yöntemleri açıklanacaktır. Bu yapılırken önce genel bilgi sonra özet bilgi ve yorum verilecek ayrıntılar ekler kısmında gösterilecektir.

GİRİŞ

Günümüz dünyası hızlı değişimlere sahne olmaktadır. Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi dünyamızı küçültmüş, sorunlara ve olaylara uluslararası bir nitelik kazandırmıştır.  Artık dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen bir olay, anında diğer ülkelerde duyulmakta, nedenleri tartışılmaktadır. Farklı ulusları bir araya getiren örgütler, tüm ulusları ilgilendiren kararlar almakta, dünya kamuoyunun oluşmasına neden olmaktadır. Dünya kamuoyu bazen o kadar etkili olmaktadır ki, uluslar kendi sorunları hakkında karar alırlarken dünya kamuoyunun etkisini göz önünde bulundurmak durumundadır.  

Devamı
-->