Hoşgeldiniz - Bien Venu - Welcom - Ehlen ve Sehlen

2000/1. "Arapça'yı Nasıl Öğretelim?"


ARAPÇAYI NASIL ÖĞRETELİM?

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

 Öğretim programının  unsurlarından,  eğitim  durumları veya  öğretim  süreçleri,  "belirlenen   amaçlara   nasıl ulaşılır?"  sorusunun  cevabı  olan,   öğretmen -öğrenci etkileşimini,  araç-gereç  ve  öğretme  yollarını   ifade eder.   Burada Arapça öğretim yolları üzerinde durulacaktır. Ancak, öğretme  yollarından  önce  öğretme  ilkelerini açıklamakta yarar vardır.

Öğretme, herhangi  bir  öğrenmeyi  kılavuzlama  veya sağlama faaliyetidir.  Eğitimciler öğrenmenin  etkisini artırmak için öğrenme ilkeleri belirlemişlerdir. Daha önce ifade edildiği gibi Arapça Türkler için bir yabancı dildir. Bu sebeple diğer yabancı diller için geçerli olan öğrenme ve öğretme ilkeleri, yöntem ve teknikleri Arapça için geçerlidir.  Arapça öğretiminde ve genel olarak tüm yabancı dillerin öğretiminde  dikkat  edilmesi  gereken  ilkeler  özetle şöyledir.    

Devamı
-->