Hoşgeldiniz - Bien Venu - Welcom - Ehlen ve Sehlen

2000/2. "İlköğretimin 2. Kademesi DKAB Ders Programındaki Amaç ve Konuların Program Geliştirme Açısından Değerlendirilmesi"


İLKÖĞRETİMİN İKİNCİ KADEMESI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DERS PROGRAMINDAKİ AMAÇ VE KONULARIN PROGRAM GELİŞTİRME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın

Bu çalışma, eğitimde program geliştirme alanı içerisinde, bir program değerlendirme araştırmasıdır. Alan araştırmasına dayalı çalışma, İlköğetimin İkinci kademesinde zorunlu dersler arasında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin programının amaç ve konularının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

PROBLEM

Bugünkü DKAB Ders Programı;

             Bugün ilk ve orta dereceli okullarda uygulanan DKAB dersi öğretim programı, ilk olarak 1982 Anayasası gereğince Din

Bilgisi ve Ahlak derslerinin birleştirilmesi ve zorunlu dersler arasına alınması sonucu olarak 29 Mart 1982 tarih ve 2109 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Dersin temel ilkeleri tekrar düzenlenerek 30 Ekim 1986 tarih ve 2219 sayılı T. Dergisinde yayımlanmıştır. Aynı programda tekrar mahiyetinde olan bazı üniteler çıkarılarak yapılan bir değişiklikle son program 13 Nisan 1992 tarih ve 2356 sayılı T.D. de yayımlanmış ve şu anda resmi ve özel tüm okullarda uygulanmaktadır.

Devamı
-->