Hoşgeldiniz - Bien Venu - Welcom - Ehlen ve Sehlen

2001/3. "Aktif Öğretim Yöntemlerinden Buldurma (Sokrates) Yöntemi"


AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDEN BULDURMA (SOKRATES) YÖNTEMİ  

                                                                                                                                                                                           Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN

       Bu makalede aktif öğretim yöntemlerinden Buldurma (Sokrates) yöntemi ele alınmıştır. Bunun için önce Sokrates'in felsefede bu yöntemi uygulayışı sonra da eğitimde uygulanışı açıklanacaktır.

PROBLEM

       Eğitimde ne öğreteceğiz? sorusunun cevabı eğitimin amaçlarını, nasıl öğreteceğiz? sorusunun cevabı öğretim yöntemlerini, ne ile öğreteceğiz? sorusunun cevabı, eğitim araç ve gereçlerini, eğitimin sonunda ne kadar öğrettik? sorusunun cevabı ise ölçme ve değerlendirme konusunu oluşturur.

       Geçen yüzyılda bilgi "kazanılacak " bir şey olarak algılanıyordu. Bunun sonucu olarak da öğrenci üretici ve etkin bir unsur olarak ele alınmak yerine edilgen ve alıcı yani verilen konuları ezberleyen bir konumda idi.

Devamı
-->